• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Mevlid Kandili’nde okunacak dualar nelerdir? Mevlid Kandili duası Türkçe ve Arapça okunuşu

Mevlid Kandili’nde okunacak dualar nelerdir? Mevlid Kandili duası Türkçe ve Arapça okunuşu

Rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikincisine bağlayan geceye denk gelen ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğumunu tabir eden Mevlid Kandili bugün idrak ediliyor.

Mevlid’in gayesi Hazreti Peygamber’i anarak insanlığa sunulan pahası anlamaktır. Bu noktada Mevlid Kandili gecesinin faziletinden faydalanmak isteyen milyonlarca Müslüman, ”Mevlid Kandili’nde hangi dualar okunur? Mevlid Kandili’nde okunacak dualar nelerdir?” sorularının cevabını araştırıyor.

Pekala Mevlid Kandili duası nedir? Mevlid Kandili’nde hangi dualar okunur? İşte Mevlid kandili duası Arapça-Türkçe okunuşu…

MEVLİD KANDİLİ DUASI TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

Ey bütün kâinatı yönetim eden, ey bütün canlılara can veren, ey bütün âlemleri terbiyesi altında bulunduran aziz Allah’ım!

Bütün kâinatın lisanıyla, yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca ve hamd edenlerin hamdleriyle sana hamd ediyor ve bütün kâinatın lisanıyla; yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca salât ve selâm vericilerin salât ve selâmlarıyla, efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’ya salât ve selâm gönderiyoruz.

Ey âlemleri yoktan var eden aziz Rabbimiz! Âlemlerinin içinde bir âlem olarak kapına geldik, bu mübarek kandil gecesinde, dünyevi meşgalemizi bir tarafa bırakıp; huzurunda sana yöneldik, boynumuzu büktük, kemâli edeple senden istiyoruz bizleri boş çevirme ya Rabbi.

Sen ayetlerinde buyuruyorsun ki: “Ey Muhammed! Kullarım sana beni sorarlarsa, elbet ki ben, onlara çok yakınım. Dua edenin duasını, bana dua ettiği vakit kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki; hakikat yolu bulmuş olsunlar.” İşte bizler senin bu çağrına imanla icabet ediyor, ısrarla dualarımızın kabulünü istiyoruz.

Ya İlâhel âlemin! Bizi yoktan var eden sensin, sen yaratansın biz kuluz, bunu bu türlü kabul ediyoruz. Bizi kendine kul kabul eyle ya Rabbi.

İki cihan serverini tanıyor ve peygamberliğine iman ediyoruz, bizi ona ümmet, ondan bize şefaat nasip eyle ya Rabbi.

”İnnemel mü’minune ihvetün” ilkene bağlı kalarak Mü’minleri kardeş biliyoruz, bu kardeşliğe şuur ihsan eyle Ya Rabbi.

Ya Rab! Sevdiklerini bize de sevdir, yerdiklerini bize de yerdir. Dost ve düşmanlarımızı tanıma çabası ver ya Rabbi (Ey) Mülkün sahibi olan Allah’ım!

Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Uygunluk senin elindedir. Elbet ki senin her şeye gücün kâfi.

Ey Rabbimiz! Biz iman ettik. Öyleyse sen bizim imanımızı bağışla, bizi ateş azabından koru. Ya Rabbi.

Bizi ve bizden evvel iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla! Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma! Bizi ve bizden sonra gelecek olan kuşaklarımızı de bağışla Ya Rabbi.

Ey Rabbimiz! Bize peygamberlerine vaad ettiğin şeyleri ver, bizi kıyamet günü rezil etme Ya Rabbi.

Rabbimiz! İndirdiğine inandık, elçine uyduk, öyleyse bizi şahitlik edenlerle birlikte yaz.

Ey Rabbimiz! Bizi gerçek yola ilettikten sonra, kalplerimizi haktan saptırma, bize kendi tarafından bir rahmet bağışla, elbet ki sen çok bağışlayıcısın bağışla bizi ya Rabbi.

Ey Rabbimiz! Bize bizden evvelkilere yüklediğin üzere ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ya Rabbi. Rabbimiz! Bize dünyada hoş olanı ver, ahirette de hoş olanı ver, bizi ateşin azabından koru. Ya Rabbi.

Rabbimiz! Senin ilmin ve rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Tövbe edip senin yoluna uyanları bağışla; onları cehennem azabından koru.

Rabbimiz! İnananları ve onların babalarından, eşlerinden, soylarından güzel olanları kendilerine kelam verdiğin devamlı memnunluk cennetlerine koy; elbet güçlü olan, bilge olan lakin sensin. Onları kötülüklerden koru! O gün kötülüklerden kimi korursan, ona elbet rahmet etmiş olursun. İşte büyük kurtuluş da budur. Bizi büyük kurtuluşa nail eyle ya Rabbi.

Ya ilâhel âlemin! İmanla yaşamayı bizlere nasib-i müyesser eyle. Son nefesimizde Kelime-i Şahadet ki; (buyurun daima beraber) ”Eşhedu ella ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve Resuluh” kelime-i mübinini söyleyerek imanla huzuruna varmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi.

Kulluğumuzun bütün noksanlıklarına ”Estağfirullah el Azim” diyoruz. Ümmet ismine istiğfarımızı kabul eyle ya Rabbi.

Dualarımızı; kabul edilen duaların, içimizdeki beli bükülmüş ihtiyarların, temiz yavrularımızın ve senin yanında hatırı olanların hürmetine kabul eyle Ya Rabbi, Kabul eyle Ya Rabbi, Kabul eyle Ya Rabbi! Âmin

”ve ahiru de’vahum enil hamdu lillahi Rabbil âlemin.” El fatiha…

MEVLİD KANDİLİ’NDE OKUNACAK DUALAR

Istıraptan, açıdan, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri berbatlıktan ve berbatların şerrinden emin eyle ya Rabbi.

Hatm-i Enbiya yapmak için, evvel 1 Fatiha mühleti 3 İhlas-ı şerif okunur.

Daha sonra ise; ”Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr.” duası okunur.

Şu ayet-i celile okunur ve buna nazaran hareket edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.

Daha sonra şu sıraya nazaran hatme devam edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.

100 kez: Salevat-ı şerife,

500 sefer: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.

100 sefer: Salevat-ı şerife,

100 defa: Salevat-ı şerife,

500 kez: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.

100 sefer: Salevat-ı şerife,

100 kez: Salevat-ı şerife,

500 kez: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.

100 defa: Salevat-ı şerife,

100 defa: Salevat-ı şerife,

500 kez: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.

100 defa: Salevat-ı şerife, okunur

MEVLİD KANDİLİ’NDE NASIL DUA EDİLİR?

Elhamdülillahi Rabbil Alemin…

Ey mahlûkatı yoktan vâreden, yanılgı ve kusurlarımıza bakmaksızın biz kullarına mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, âlemlerin tek sahibi olan Aziz Allahım!

Bizleri en hoş biçimde yarattın, sayısız nimetlerinin içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü, bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur’an’dır. Bizleri ebediyen bu lütuftan ayırma ya Rabbi!

Sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab! Sen bütün mahlûkata merhametli, özellikle mü’minlere lütufkârsın. İnanmış beşerler olarak bizler de Senin huzuruna geldik, sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi!

Kıyamet gününün tek sahibi Sensin. Bize orada lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle ikram eyle ya Rabbi!

Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip bizleri ibadetin, itaatin iyi ve ışıklı yolundan ayırma ya Rabbi!

İman ve hidayet üzere devamlı olmayı, müttakîlerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı iffetimiz, erdemimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasib eyle ya Rabbi!

MEVLİD KANDİLİ’NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER VE TESBİHLER NELERDİR?

Mevlid Kandili tesbihleri

“Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym”

Mevlid Kandili zikirleri

“Lâ ilâe illallah”, “Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed”, “Estağfirullah”, “Sübhànallah”, “Elhamdülillâh”, “Allahu ekber”, “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm”, “Allah”

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?