• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Türkiye nüfusunun yüzde 49,9’unu bayanlar oluşturdu

Türkiye nüfusunun yüzde 49,9’unu bayanlar oluşturduTÜİK, 2021 yılına ilişik “İstatistiklerle Hanım raporunu” yayınladı. Türkiye nüfusunun yüzde 49,9’unu bayanlar, yüzde 50,1’ini erkekler oluşturdu.


Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar oluşturdu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklamış olduğu 2021 yılına ilişik “İstatistiklerle Hanım raporu”na ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına gore; 2021 senesinde hanım nüfus 42 milyon 252 bin 172 şahıs, adam nüfus 42 milyon 428 bin 101 şahıs oldu.

Öteki bir ifadeyle; toplam nüfusun yüzde 49,9’unu bayanlar, yüzde 50,1’ini ise erkekler oluşturdu. Hanımefendiler ile erkekler arasındaki bu oransal denge, hanımefendilerin daha uzun yaşaması sebebiyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren hanımefendilerin lehine değişti.

Hanım nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda yüzde 52,3 iken 90 ve üstü yaş grubunda yüzde 73,2 oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 49,9 unu kadınlar oluşturdu #1

EN AZ BİR EĞİTİM DÜZEYİNİ TAMAMLAYAN KADINLARIN ORANI YÜZDE 87,7 OLDU

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına gore; 2008-2020 yılları aralığında, 25 ve daha yukarı yaşta olan ve minimum bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam nüfus içindeki oranının seneler itibarıyla arttığı görüldü. Minimum bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaşlarındaki bireylerin toplam nüfus içindeki oranı, 2008 senesinde yüzde 81,1 iken 2020 senesinde yüzde 92,9 oldu.

Minimum bir eğitim düzeyini tamamlayanların oranı cinsiyete gore incelendiğinde; 2008 senesinde, hanımlarda yüzde 72,6, erkeklerde yüzde 89,8 olan bu oran, 2020 senesinde sırasıyla yüzde 87,7 ve yüzde 98,1 oldu.

Minimum üniversite mezunu olan 25 ve daha yukarı yaşlarındaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2008 senesinde yüzde 9,8 iken 2020 senesinde yüzde 22,1 oldu. Bu oran cinsiyete gore incelendiğinde; 2008 senesinde 25 ve daha yukarı yaşta olup minimum üniversite mezunu olan hanımefendilerin oranı yüzde 7,6, adamların oranı yüzde 12,1 iken bu oran 2020 senesinde hanımlarda yüzde 19,9, erkeklerde ise yüzde 24,4 oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 49,9 unu kadınlar oluşturdu #2

KADINLARIN İSTİHDAM ORANININ, ERKEKLERİN YARISINDAN DAHA AZ OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına gore; 2020 senesinde, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaşlarındaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 42,8 olup bu oran hanımlarda yüzde 26,3, erkeklerde ise yüzde 59,8 oldu. En yüksek istihdam oranı, 2020 senesinde yüzde 50,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 26 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu. En yüksek hanım istihdam oranı, yüzde 34,7 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde iken en yüksek adam istihdam oranı, yüzde 67,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise hanımlarda yüzde 12,6, erkeklerde yüzde 40,4 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 49,9 unu kadınlar oluşturdu #3

YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNU KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 65,6 OLDU

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına gore; eğitim durumuna gore işgücüne katılım oranı incelendiğinde; 2020 senesinde  hanımefendilerin eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha çok katıldıkları görüldü. Okuryazar olmayan hanımefendilerin işgücüne katılım oranı yüzde 12,4, lise altı eğitimli hanımefendilerin işgücüne katılım oranı yüzde 24,1, lise mezunu hanımefendilerin işgücüne katılım oranı yüzde 29,9, mesleki yada teknik lise mezunu hanımefendilerin işgücüne katılım oranı yüzde 37 iken yükseköğretim mezunu hanımefendilerin işgücüne katılım oranı yüzde 65,6 oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 49,9 unu kadınlar oluşturdu #4

KADINLARIN İSTİHDAMDA YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ORANI YÜZDE 19,5 OLDU

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına gore; yarı zamanlı çalışanların istihdam içindeki oranı 2020 senesinde toplamda yüzde 12,4 olurken, hanımlarda bu oran yüzde 19,5, erkeklerde ise yüzde 9,3 oldu.

HANESİNDE 3 YAŞIN ALTINDA ÇOCUĞU OLAN 25-49 YAŞ GRUBUNDAKİ KADIN İSTİHDAM ORANI YÜZDE 25,2 OLDU

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına gore; hanesinde 3 yaşın altında evladı olan 25-49 yaş grubundaki bireylerin istihdam oranı, 2014 senesinde yüzde 59,8 iken 2020 senesinde yüzde 56,8 oldu. Bu oran cinsiyete gore incelendiğinde; 2020 senesinde hanesinde 3 yaşın altında evladı olan 25-49 yaş grubundaki hanımefendilerin istihdam oranının yüzde 25,2, adamların istihdam oranının ise yüzde 85,5 olduğu görüldü.

Türkiye nüfusunun yüzde 49,9 unu kadınlar oluşturdu #5

ÇALIŞAN KADINLARIN YÜZDE 63,5’İNİN İŞE GELİŞ GİDİŞ İÇİN HARCANAN ZAMANDAN MEMNUN OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına gore; 2021 senesinde çalışanların yüzde  61,9’unun işe geliş gidiş için harcanan zamandan memnun bulunduğunu belirtirken hanım çalışanlarda bu oranın yüzde  63,5, adam çalışanlarda ise yüzde 61,3 olduğu görüldü.

KADIN BÜYÜKELÇİ ORANI YÜZDE 26,5 OLDU

Dışişleri Bakanlığı verilerine gore; hanım büyükelçi oranı 2011 senesinde yüzde 11,9 iken bu oran 2021 senesinde yüzde 26,5 oldu. Adam büyükelçi oranı ise 2011 senesinde yüzde 88,1 iken 2021 senesinde yüzde 73,5 oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 49,9 unu kadınlar oluşturdu #6

KADIN MİLLETVEKİLİ ORANI YÜZDE 17,4 OLDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine gore; 2021 yıl sonu itibarıyla 582 milletvekili içinde hanım milletvekili sayısının 101, adam milletvekili sayısının ise 481 olduğu görüldü. Meclise giren hanım milletvekili oranı, 2007 senesinde yüzde 9,1 iken bu oran 2021 senesinde yüzde 17,4 oldu.

YÜKSEKÖĞRETİMDE GÖREVLİ PROFESÖRLER İÇİNDE KADIN PROFESÖR ORANI YÜZDE 32,4 OLDU

Yükseköğretim istatistiklerine gore; yükseköğretimde görevli profesörler içinde hanım profesör oranı 2010-2011 öğretim senesinde yüzde 27,6 iken 2020-2021 öğretim senesinde yüzde 32,4 oldu. Doçent kadrosunda vazife icra eden hanım oranı yüzde 40,1, öğretim görevlisi kadrosunda vazife icra eden hanım oranı ise yüzde 50,6 oldu.

YÖNETİCİ POZİSYONUNDAKİ KADIN ORANI YÜZDE 19,3 OLDU

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına gore; şirketlerde üst düzey ve orta aşama yönetici pozisyonundaki hanım oranı 2012 senesinde yüzde 14,4 iken 2020 senesinde yüzde 19,3 oldu.

ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI KADINLARDA 25,4, ERKEKLERDE 28,1 OLDU

Evlenme istatistiklerine gore; resmi olarak ilk evliliğini 2021 senesinde yapmış olan hanımefendilerin averaj evlenme yaşı 25,4 iken adamların averaj evlenme yaşı 28,1 oldu. Averaj ilk evlenme yaşlarının en yüksek olduğu il, hanımlarda 28,9 yaş, erkeklerde 31,6 yaş ile Tunceli oldu. Averaj ilk evlenme yaşlarının en düşük olduğu iller ise hanımlarda 22,5 yaş ile Ağrı, erkeklerde 26,1 yaş ile Şanlıurfa oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 49,9 unu kadınlar oluşturdu #7

KADINLARIN YÜZDE 15,4’ÜNÜN EĞİTİM SEVİYELERİNİN EŞLERİNDEN DAHA YÜKSEK OLDUĞU GÖRÜLDÜ

ADNKS sonuçlarına gore; resmi evliliklerde eşler arasındaki eğitim farkı incelendiğinde, 2020 senesinde hanımefendilerin yüzde 39,8’inin kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evli olduğu, eşlerinden daha yüksek eğitimli olan hanımefendilerin oranının ise yüzde 15,4 olduğu görüldü. Eğitim seviyeleri aynı olan eşlerin oranı yüzde 43, eğitim seviyeleri farkı bilinmeyen eşlerin oranı ise yüzde 1,7 oldu.

EVLİLİĞİN İLK 5 YILINDA BOŞANAN KADINLARIN YÜZDE 25,8′ İNİN 30-39 YAŞ GRUBUNDA OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Boşanma istatistiklerine gore; evlilik süresine gore boşanmalar incelendiğinde, 2021 senesinde gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,6’sı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,9’u ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. Evliliğin ilk 5 senesinde boşanan hanımefendilerin  yüzde 25,8′ inin, adamların ise yüzde 38,7’sinin 30-39 yaş grubunda olduğu görüldü.

İNTERNET KULLANAN KADINLARIN ORANI YÜZDE 77,5 OLDU

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına gore; 2021 senesinde 16-74 yaş grubundaki bireylerin İnternet kullanım oranı yüzde 82,6 oldu.  Bu oran, hanımlarda yüzde 77,5 iken erkeklerde yüzde 87,7 oldu.

İNTERNET ÜZERİNDEN ÜRÜN SİPARİŞİ VEREN YA DA SATIN ALAN KADINLARIN ORANI YÜZDE 40,3 OLDU

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına gore; web üstünden kişisel kullanım amacıyla mal yada hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, 2020 yılı Nisan ayı ile 2021 yılı Mart ayını kapsayan on iki aylık dönemde yüzde 44,3 oldu. Cinsiyete gore web üstünden mal yada hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı, hanımlarda yüzde 40,3 iken erkeklerde yüzde 48,3 oldu.

KADINLARIN YÜZDE 35,5’İ YAŞADIĞI ÇEVREDE GECE YALNIZ YÜRÜRKEN KENDİNİ GÜVENSİZ HİSSETTİ

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına gore; 2021 senesinde yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı toplamda yüzde 25 iken bu oran hanımlarda yüzde 35,5, erkeklerde yüzde 14,2 oldu. Bayanların yüzde 48,1’i, adamların ise yüzde 70,9’u yaşadıkları çevrede kendilerini güvende hissetti. Evde yalnız otururken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı 2021 senesinde toplamda yüzde 6,6, hanımlarda yüzde 9,1, erkeklerde yüzde 4 oldu. Bayanların yüzde 78,1’i, adamların ise yüzde 87,3’ü evde yalnız otururken kendilerini güvende hissetti.


Kaynak: webhane.com

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?