• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Stokçulukla savaşım yasası Resmi Gazete’de gösterildi

Stokçulukla savaşım yasası Resmi Gazete’de gösterildiResmi Gazete’de gösterilen düzenlemeye gore, caydırıcılığın artırılması amacıyla 50 bin lira olan alt sınır 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst sınır ise 2 milyon liraya çıkarıldı.


Stokçulukla mücadele yasası Resmi Gazete'de yayınlandı

Son dönemde kurlardaki dalgalanmalarla stokçuluk artmış, bu sebeple hükümet yasa yolunu açmıştı.

Uzun süredir üstünde çalışılan Stokçulukla Savaşım Yasası Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

KANUNA GÖRE UYGULAMALAR ŞU ŞEKİLDE

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan azca süreli sözleşme süreleri, müracaat gerçekleştirilmesi, sözleşmeden meydana gelen tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve davalardan vazgeçilmesi halinde 49 yıla kadar uzatılacak.

Ek sözleşmelerde süre uzatımı, ek sözleşme bedeli ve ödeme koşullarıyla ilgili mevzular haricinde özelleştirme sözleşmesini değiştirecek herhangi bir hükme yer verilemeyecek. Ek sözleşmeyle uzatılan süre, yatırım sürelerine eklenemeyecek.

Ek sözleşme bedelinin tespitinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri kapsamında Ana para Piyasası Kanunu’na gore değerleme hayata geçirmeye yetkili minimum iki kurum danışman olarak görevlendirilecek.

Özelleştirme sözleşmesi bedeli, işletici/alıcı tarafınca meydana getirilen yatırım tutarları, kapasite artışı ve özelleştirme sonrasında işletici şirket hisselerinin satışı söz mevzusu olmuş ise bu bedeller ve öteki tüm veriler dikkate alınarak, internasyonal değerleme standartlarına gore hazırlanmış değerleme raporlarıyla belirlenen ek sözleşme bedeli, uzatım süresi ve öteki mevzular, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun onayına sunulacak.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun onayı halinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca alıcı/işleticilere ek sözleşme imzalanmak suretiyle üç ayı geçmemek suretiyle süre verilecek. Talep halinde bir defaya mahsus olmak suretiyle ilk verilen süreyi geçmemek suretiyle ek süre verilebilecek.

LPG DEPOLAMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişim Yapılmasına Dair Kanun’da yer edinen “depolama” tanımının kapsamı genişletildi. Tanımdaki “LPG dağıtıcıları” ibaresi, “piyasa faaliyetinde bulunanlar” şeklinde değiştirildi. Böylece, öteki lisans sahipleri de kapsama dahil edildi. Rafinerilerin, rafineri sahası haricinde LPG depolama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla “depolama” tanımına rafinericiler de eklendi.

Kaçakçılıkla Savaşım Kanunu’na aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet sonucu bulunanlara, LPG Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişim Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisans verilmeyecek.

Lisans sahibinin tüzel şahıs olması durumunda söz mevzusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde 10’dan fazla paya haiz ortaklar ile görevden ayrılmış olan yada halen görevde bulunan yönetim kurulu başkan ve üyelerine, temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmeyecek, bu kişiler lisans başvurusu icra eden tüzel kişiliklerde direkt hisse sahibi olamayacak.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE YERLİ ÜRETİM DESTEĞİ

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında, 30 Haziran 2021’den sonrasında işletmeye girecek kapasite artışları, işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatından yararlanacak.

Kapatılan ETİBANK ve Türkiye Elektrik Kurumu ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve özelleştirilen elektrik dağıtım şirketleri adına tapuda tescil edilen ve bu tescil esnasında geçmişte harç, döner ana para şeklinde hizmet bedelleri ödenmiş olan iyelik ve mülkiyetten gayri ayni hakların (tesislerin), etkinlik alanlarına gore TEİAŞ yada Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ’ye devri, mükerrer harç, döner ana para şeklinde hizmet bedeli ödenmeden sağlanacak.

Tescil işlemlerine ilişkin devir ve tashih işlemleri her türlü harç ve döner ana para hizmet bedelinden muaf olacak.

STOKÇULUĞA KARŞI CAYDIRICILIK ARTIRILACAK

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un “ceza hükümleri” başlıklı maddesinde de değişim yapılmış oldu.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafınca piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve özgür rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan yönetimsel para cezasının alt ve üst sınırı tekrardan belirlendi.

Caydırıcılığın artırılması amacıyla 50 bin lira olan alt sınır 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst sınır ise 2 milyon liraya çıkarıldı.

ODA VE BORSA ALACAKLARINDA İCRA TAKİPLERİ DURACAK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine gore, üyelerin oda ve borsalara olan ödenti, navlun gelirinden alınacak oda payları ve borsa tescil tutarı ile oda ve borsaların, birliğe olan ödenti borçları asılları ile Sigortacılık Kanunu uyarınca TOBB’a ödenmesi ihtiyaç duyulan sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha ödenti borç asıllarına ilişkin alacaklar bakımından 31 Aralık 2023’e kadar derdest olan icra ve batkı takipleri duracak, taraf ve takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra ve infaz edilmeyecek, yeni icra ve batkı takipleri olmayacak, vakit aşımı süreleri ve takip hukukuna ilişkin süreler duracak. Bu süreler durma süresinin sona erdiği günden itibaren işlemeye başlamış olacak.

Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine 15 gün ve daha azca kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden adım atmak suretiyle 30 gün uzamış sayılacak.


Kaynak: webhane.com

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?