• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Şahsî Bilgileri Müdafaa Kurumu: Aşı ve PCR test sonuçlarını istemek kanuna karşıt değil

Şahsî Bilgileri Müdafaa Kurumu: Aşı ve PCR test sonuçlarını istemek kanuna karşıt değil

Koronavirüsle gayrette olağanlaşma adımlarının en değerlilerinden olan aşı ve PCR testlerinin yaygınlaştırılması, iş ortamında da kurallara bağlandı.

Çalışanlardan, tam aşılı oldukları ya da PCR testlerinin negatif olduğunu haftada bir deliller evrak göstermeleri isteniyor. Bu da birtakım vatandaşlarda, ferdî bilgilerinin istismara açık olduğu kaygısına neden oluyor.

KVKK’DAN AÇIKLAMA

Şahsî Dataları Müdafaa Kurumu (KVKK) tarafından, koronavirüs PCR test sonucu ve aşı bilgisi uygulamalarına ait yazılı bir açıklama yapıldı.

Koronavirüs ile çaba kapsamında yetkili kurumlar ve patronların aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna karşıt olmadığına dikkat çekilen açıklamada şu sözler yer aldı:

“KİŞİSEL DATALAR HAKKINDA NASIL BİR YOL İZLENMELİ”

“Kurumumuza gerek yazılı olarak gerek ALO 198 davet çizgisi vasıtasıyla intikal eden PCR testi ve/veya aşı bilgisi taleplerine ait 6698 sayılı Şahsî Dataların Korunması Kanunu (Kanun) çerçevesinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine ait olarak Kurumumuz görüşlerinin talep edilmesi üzerine, bahsin ülke genelinde gerçekleştirilecek yaygın bir uygulamaya inhisar edeceği dikkate alınarak, Kanun kapsamında bir kıymetlendirme yapılmasını teminen Ferdî Bilgileri Müdafaa Şurası’nın gündemine alınmasına karar verilmiş ve Kurul’un 28/09/2021 tarihli ve 2021/980 sayılı Kararı ile aşağıda yer verilen değerlendirmenin Kurum resmi internet sitesinde yayınlanmasına karar verilmiştir.

“VİRÜSE KARŞI AŞILAR GELİŞTİRİLDİ”

Dünya genelinde çeşitli varyantlarının da tesiriyle yayılma suratı giderek artış gösteren Covid-19 virüsünün neden olduğu hastalıklardan korunmak ismine, değişen şartları da dikkate almak suretiyle ülkemizin de ortalarında bulunduğu tüm devletler, çeşitli önlemler almaya devam etmekte olup; karantina, toplumsal uzaklık ve toplumsal izolasyon üzere temel önlemlerin alınmasının yanı sıra, yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda Covid-19 aşıları geliştirilerek kullanıma sunulmuştur.

“AŞILARIN, HASTALIĞIN TESİRLERİNİ AZALTTIĞI BİR GERÇEK”

Covid-19 aşısının, koronavirüsün yayılımını önlediği, hastalığın tesirlerini de değerli ölçüde azalttığı bilinmekte olup; bu bilimsel gerçeklikten hareketle devletler, kamu sıhhatinin korunmasını teminen işyerleri de dâhil olmak üzere toplu halde bulunulacak alanlarda, Covid-19 aşı bilgisi ve/veya PCR testi sonuçlarının işlenmesi zaruriliği getirmektedirler.

“AMAÇ, KAMU NİZAMI RİSKİNİ DÜŞÜRMEK”

Gerçekten ülkemizde de İçişleri Bakanlığınca 81 Vilayet Valiliğine gereği, ilgili Bakanlıklara da bilgi için gönderilen 20.08.2021 tarihli yazıda; salgının toplum sıhhati ve kamu tertibi açısından oluşturduğu riskin minimum düzeye düşürülmesi için konser, sinema, tiyatro ve toplu ulaşım araçları üzere insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere iştirak sağlamak isteyen şahıslara Covid-19 aşı bilgisi ve/veya negatif sonuçlu PCR test bilgisinin bildirilmesi mecburiliği getirilmiştir.

“AŞI OLMAYAN EMEKÇİLER, TEST YAPTIRMAK ZORUNDA”

Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’nın 81 Vilayet Valiliğine gereği için, ilgili Bakanlıklara da bilgi için gönderdiği 02.09.2021 tarihli yazıda ise işyerlerinde karşılaşılabilecek sıhhat ve güvenlik risklerine yönelik kollayıcı ve önleyici önlemler kapsamında; Covid-19 aşısı olmayan çalışanlardan mecburî olarak haftada bir kere PCR testi yaptırmalarının işyeri/işveren tarafından istenebileceği ve test sonuçlarının gerekli süreçler yapılmak üzere kayıt altında tutulacağı söz edilmiştir.

“ÖZEL NİTELİKLİ ŞAHSÎ DATALAR, KANUNLA KORUNMAKTADIR”

Öncelikle belirtmek gerekir ki; şahısların analiz, görüntüleme, test, rapor, aşı durumu üzere sıhhat durumlarına ait bilgileri Kanunun 6’ncı unsuruna nazaran ferdî sıhhat verisi niteliğini haiz olup, özel nitelikli ferdî data kategorisinde bulunmaktadır. Bu sebeple, kelam konusu bilgilerin Kanunun 6’ncı hususunda yer verilen sürece kaidelerine uygun olarak işlenmesi gerekmektedir.

“VERİLER, KAMU SIHHATİ İÇİN İŞLENMEK DURUMUNDA”

Öte yandan, Covid-19 salgınının dünya çapındaki gerek sıhhat, gerek toplumsal hayat gerek iktisat üzerindeki tesirleri dikkate alındığında, bu salgınla uğraş kapsamında aşı durumu ve PCR test sonucu üzere Covid-19’a ait şahsî sıhhat bilgilerinin; kamu sıhhatinin, kamu güvenliğinin ve kamu nizamının korunması emeliyle işlenmesi gerekliliğinin ortaya çıkması kaçınılmazdır.

“KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN FERDÎ DATALAR İŞLENEBİLİR”

Bilindiği üzere Kanunun 28’inci unsurunun birinci fıkrasının (ç) bendinde, ‘Kişisel bilgilerin ulusal savunmayı, ulusal güvenliği, kamu güvenliğini, kamu tertibini yahut ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla vazife ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, gözetici ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi’ halinde Kanun kararlarının uygulanmayacağı düzenlenmiştir.

Bu noktadan hareketle salgın hastalık üzere kamu güvenliği ve kamu nizamını tehdit eden durumlarda bu tehdidi ortadan kaldırabilmek emeliyle salgın hastalığın bulaşıcılığının önüne geçilebilmesini teminen kanunla yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen faaliyetler kapsamında ferdî bilgilerin işlenmesinin de Kanunun 28’inci unsurunun birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında kıymetlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

“VERİLERİN İŞLENMESİNDE YASAL MANİ YOK”

Bu kapsamda Covid-19’un sebebiyet verdiği salgın hastalığın kamu güvenliği ve kamu sistemini tehdit etmesi sebebiyle hastalığın yayılımını engellemek hedefiyle Covid-19 aşı bilgisi ve/veya negatif sonuçlu PCR test bilgisinin anılan unsur kararı kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen önleyici ve kollayıcı faaliyetler kapsamında işlenmesinin önünde bir pürüz bulunmadığı, münasebetiyle kelam konusu ferdî data sürece faaliyetlerinin Kanunun 28’inci hususunun birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında gerçekleştirilebileceği, bununla birlikte, Covid-19 salgını kapsamında yürütülen kamu güvenliğini ve kamu nizamını muhafaza hedefine yönelik faaliyetler dışında kalan ya da bu gayesi aşan nitelikteki şahsî data sürece faaliyetlerinin Kanun kapsamında yer alacağı bedellendirilmektedir.”

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?