• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Ferahlık ve huzur veren mühlet:İnşirah

Ferahlık ve huzur veren mühlet:İnşirah

Allah (c.c)’ın ıstıraba ve tasaya düşmüş kullarına şifa bulmaları için göndermiş olduğu İnşirah Müddeti, toplamda 8 ayetten oluşan ve Kuran-ı Kerim’in 30. cüzünde yer alan en faziletli müddetlerden biridir.

Dünyalık sıkıntılarda kalbimizi yoran ya da hüzün veren kederlerin tahlile kavuşması için İnşirah mühleti okunabilir. Gönül açıklığı, iç rahatlığı manasına gelen İnşiraha erebilmek için samimi ve kalpten bir halde dua etmek manevi taraftan çok düzgün gelecektir. Peygamber Efendimiz (SAV)’in ümmetine tavsiye ettiği ve sorunlu anlarında okuduğu bilinen İnşirah mühleti kalbimize şifa veren en etkili surelerdendir.

‘Huzura ermek, açılıp genişlemek’ manasına gelen İnşirah sözünden türeyen İnşirah mühleti manevi kasvetleri gidermek için okunabilecek en tesirli ve etkili müddetlerden biridir.

İNŞİRAH MÜDDETİ NE VAKİT NAZİL OLDU?

İnşirah müddeti, Duhâ müddetinden sonra, Mekke’de nâzil olmuştur. Sekiz âyettir. Rasûl-i Ekrem gönül ferahlığına kavuşturulduğu için bu isim verilmiştir. Bu ferahlık, kalbinin îman ile rahatlatılması, hikmet ve bilgi ile aydınlatılması ve günahlardan arındırılmasıdır.

Peygamberimiz’e vahiy kesilmiş ve fetret-i vahy (vahyin kesilmesi/gelmemesi) denilen hüzünlü bir devir başlamıştı. Kıblenin değişmesinde olduğu üzere, Allah Rasûlü’nün, muhtaç bir ruh hâliyle başını göklere dikip beklediği, günlerin ardından Cenâb-ı Hakk’ın teveccühüne mazhar olarak Kıble’nin değiştirilmesiyle Efendimiz’in risâleti âleme ilân edilmiş, akabinde Duhâ ve İnşirâh müddetleriyle kendisine inşirâh-ı sadr muştusu verilmiştir.

Peygamberimiz (SAV)’in gönül ferahlığına ve huzura erdirildiği bildirildiği için sure “İnşirah” olarak ismini almaktadır.

Burada “dîk-ı sadr” denilen gönül darlığının; gerçek değerlendirilip hakikat anlaşılması gerekir. Hz. Peygamber’in gerilim üzere kolay bir ruh hâline ma’rûz kaldığını düşünmek gerçek değildir. Dîk-ı sadr O’nun hissettiği ağır sorumluluğun, muzdarip gönlünde hâsıl ettiği heyecan olmalıdır.

“Fetret-i vahiy” devrinde Allah Resûlü’nün, gönlüne, “Acaba vahyin kesilmesini gerektirecek bir şey mi yaptım?” üzere bir soru doğmuş olabilir. Senelerce susuzluktan dudakları çatlamış insanların yağmur duasında gözlerini semâya dikip rahmet bekledikleri üzere, O da Cenâb-ı Hak’tan rahmet olan vahiy sağanağını bekliyordu.

Vahyin kesilmesine Peygamberimiz ziyâdesiyle üzülmüş, “terk mi edildim?” diye bir korkuya kapılmıştı. Hatta kendisini bu hâliyle gören bir bayan; “Hayrola yanında arkadaşını görmüyorum, O da mı sana darılmış ve seni terk etmiş?” diye sordu. Duha Sûresi’nde bu olaya işâreten; “Rabbin seni asla yalnız ve yardımsız bırakmadı, sana darılmadı.” muştusu verilmiş ve çabucak akabinde İnşirah Müddeti indirilmiştir.

İNŞİRAH MÜDDETİNİN OKUNUŞU VE MANASI

İNŞİRAH MÜHLETİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillâhirrahmanirrahim.

1. Elem neşrah leke sadrak.

2-3. Ve vada’nâ ’anke vizrak. Elleziy enkada zahrak.

4. Ve refa’nâ leke zikrak.

5-6. Feinne me’al’usri yüsrâ. İnne me’al’usri yüsrâ.

7-8. Feizâ ferağte fensab. Ve ila Rabbike ferğab.

İNŞİRAH MÜHLETİ MEALİ:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle

1. (Resûlüm!) Senin (Kalbine dayanıklılık ve ferahlık vermek ve hikmetle doldurmak için) göğsünü açıp genişletmedik mi?

2-3. Sırtına ağır gelmiş (belini bükmüş) olan yükünü senden indir(ip hafiflet)medik mi?

4. Senin namını da (dünya ve âhirette) yükseltmedik mi?

5. Kesinlikle zahmetle bir arada bir kolaylık vardır.

6. Nitekim (yine) o (geçen) zahmetle bir arada bir kolaylık (daha) vardır.[1]

7. O halde (bir iş ve ibadeti bitirip) boş kaldığın vakit, çabucak (başka bir işe/ibadete) koyul.

8. Ve (her işinde) lakin Rabbine istek et (O’na sarıl ve O’ndan iste).

İNŞİRAH MÜDDETİNİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

– Gün içerisinde 7 kez İnşirah Mühleti okumanın kişinin kalp ıstıraplarını gidereceği istikametinde kimi rivayetler  bulunmaktadır. Rivayetlere nazaran 5 vakit namazın gerisinden okunabilecek olan İnşirah müddeti işleri kolaylaştırır.

– Üzüntülü bir anda ise feraha çıkılır. Göğüs darlığı yaşayan bir kimse ya da hastalık bulunan kişi bu sureyi okumaya daima devam ederse Allah (c.c) o kimseyi hastalıktan korur.

– Ezberi kuvvetli olmayan yahut ezberlediğini çabuk unutan kimseler için İnşirah mühleti unutkanlığı gidermeye yardımcıdır.

– Ummadık yerden rızık kapısı açar.

– Kalbi ferahlatır, gönlü genişletir.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
Allah İş Mi̇ Peygamber

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?