• DOLAR
  $3.154,6900
 • EURO
  $1,0002
 • ALTIN
  $44.957,9100
 • BIST
  1,1745
Turizmi teşvik kanun teklifinin birinci kısmı kabul edildi

Turizmi teşvik kanun teklifinin birinci kısmı kabul edildi

Turizmi Teşvik Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin birinci kısmı TBMM Genel Heyetinde kabul edildi.İ

Birinci kısmındaki hususlara nazaran, Kültür ve Turizm Bakanlığınca ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağladığı bedellendirilen ve uzunlukları 39 metre üzerinde olan yabancı bayraklı yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine ve seyrine ait yordam, temeller belirleniyor, Türk bayraklı yatların işletilmesine ve kiralanmasına ait düzenleme yapılıyor.

YATLAR HAKKINDA DÜZENLEME

Buna nazaran, yabancı bayraklı seyahat, spor, cümbüş hedefli özel yatlar, seyahat, bakım, tamir, kızaklama yahut kışlamak gayesiyle Türkiye’de beş yıla kadar kalabilecek. Bu mühlet yönetmelikte belirtilen temellere nazaran Bakanlıkça beş yıl daha uzatılabilecek.

Türk bayraklı yatlar, sahipleri yahut sahiplerinden kiralayan işletenleri tarafından Bakanlıktan doküman alınmak suretiyle seyahat, spor ve cümbüş gayesiyle kullanılmak üzere Türk ve yabancı asıllı şahıslara kiraya verilebilecek. Bu biçimde doküman sahibi tarafından kiraya verilen yatların kiracıları tarafından ticari maksatla kullanımı yasak olacak.

Bakanlıkça ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağladığı bedellendirilen ve uzunlukları 39 metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine ve seyrine her yıl belirlenen toplumsal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı hissesi alınması suretiyle birebir takvim yılını geçmeyecek biçimde süreksiz periyodik olarak Bakanlıkça müsaade verilebilecek. Müsaade sonunda tekrar mühlet verilmeyen ve Türk karasularından ayrılmayan yatlar hakkında Gümrük Kanunu kararları uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen denize elverişlilik dokümanında kapasitesi 12’den fazla olan deniz turizmi araçları, yolcuların vefatından yahut yaralanmalarından doğabilecek sorumluluklarına karşı sigorta yaptırmakla yükümlü olacak. Zarurî sigorta bedelinin tavanı her kaza için kişi başına 250.000 Özel Çekme Hakkı’ndan az olamayacak. Koşulları yerine getirmeyenlerin yola çıkmasına müsaade verilmeyecek.

KONTROL YETKİSİ KÜLTÜR VE TURİZ BAKANLIĞININ BELİRLEDİĞİ SONLARLA TAŞRA TEŞKİLATINA DEVREDİLECEK

Doküman talebinde bulunan işletmelerin belgelendirilmesine temel kontrolleri, evraklı yatırım ve işletmelerin niteliklerine ait kontrolleri ve işletmeleri sınıflandırma yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığına ilişkin olacak. Bakanlık, gerek görmesi durumunda kontrol yetkisini sonlarını belirlemek kaydıyla valilik vasıtasıyla da kullanabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile iş birliği halinde, ülke turizminin milletlerarası standartlarda geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir, etrafa hassas ve inançlı bir ortamda gerçekleştirilmesi, ülke turizm eserlerinin milletlerarası alanda tanıtılması ve pazarlanmasına katkı sağlaması maksadıyla, yetki verilecek Türk Akreditasyon Kurumundan akredite ve memleketler arası faaliyette bulunan kontrol firmaları aracılığıyla sertifika programları uygulayabilecek.

Kontrol firmalarının nitelikleri, belirlenme prensipleri, misyonları, yetkileri ile gerçeğe karşıt tespitler için uygulanacak adap ve temeller Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatına yetki periyodu yapılması durumunda, para cezalarının, kontrol yetkisi verilenler, Bakanlık kontrolörleri ve Bakan tarafından yetkilendirilen kamu görevlilerince tayin edilecek.

TURİZM HİSSESİNİN ÖDENMESİNE AİT EVRAK, 15 GÜN İÇİNDE SUNULMAZSA İHTAR VERİLECEK

Düzenlemeyle Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun’a nazaran göre turizm hissesi ödemekle yükümlü olan evrak sahibine bu ödemeye ait dokümanın (ödendi dokümanı ya da ciro elde edilmeyen periyoda ait boş beyanname) mühleti içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz edilmemesi yahut yapılan kontrollerde sunulmaması halinde uygulanacak yaptırım belirleniyor.

Buna nazaran, turizm yatırım ve işletmelerinin yönetim ve işletilmelerinde kusur, aksaklık ve eksikliklerin tespiti, tesisin isim değişikliğine ait müracaatta bulunulmaması, tesis tıp ve sınıfının yazı, reklam, afiş, broşür ve gibisi araçlarla tüketiciye aldatıcı biçimde tanıtılması halinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca ikazda bulunulacak.

Evraklı işletmeler yahut seyahat acenteleri tarafından turizm hissesinin ödenmesine ait dokümanın 15 gün içinde Bakanlığa ibraz edilmemesi yahut yapılacak kontrollerde bu evrakın sunulmaması halinde de ikazda bulunulacak.

Turizm yatırım ve işletmelerinin yönetim ve işletilmelerinde kusur, aksaklık ve eksikliklerin tespiti durumunda, uyarmayla birlikte eksikliğin niteliği ve tesisin bulunduğu bölge dikkate alınarak eksikliğin giderilmesi için 6 ayı geçmemek üzere müddet verilecek.

Tesisin isim değişikliğine ait müracaatta bulunulmaması, tesis cins ve sınıfının yazı, reklam, afiş, broşür ve gibisi araçlarla tüketiciye aldatıcı formda tanıtılması durumlarında ise eksikliğin giderilmesi için 30 gün müddet verilecek.

İDARİ PARA CEZALARI

Turizm işletmesi dokümanı bulunan işletmelere, salgın hastalık durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek yöntem ve temeller kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde 13 bin 500 lira para cezası, bir yıl içinde her tespitinde ise bir evvelki cezanın iki katı fiyatında para cezası uygulanacak. Tarz ve temelleri Bakanlıkça belirlenen sertifika programları çerçevesinde sertifikaların alınmaması halinde 13 bin 500 lira idari para cezası verilecek.

Uyarmayı takiben verilecek 15 günlük müddet içinde turizm hissesinin ödenmesine ait evrakın ibraz edilmemesi halinde 13 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak.

Deniz turizmi tesislerinin, müddeti içinde turizm işletmesi dokümanı almaması halinde 20 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Kolay konaklama turizm işletmesi evraklı tesislerin; tıp, sınıf yahut kapasite değişikliği nedeniyle tesisin turizm yatırım yahut turizm işletmesi dokümanının yine düzenlenmesine karşın, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, yapılan kontrol ya da sınıflandırma çalışması sonucunda niteliklerin kıymetli ölçüde kaybedilmiş olduğunun tespit edilmesi, işletmelerde sertifika programları çerçevesinde tarz ve asılları Bakanlıkça belirlenen sertifikaların olmaması, Bakanlıkça verilecek otuz günlük mühlet içerisinde sertifika alınmaması durumlarında evrak iptali yaptırımı yerine, birinci tespitte 13 bin 500 lira para cezası verilecek. Bir yıl içinde her tespitinde ise bir evvelki cezanın iki katı meblağında para cezası uygulanacak.

Turizm dokümanında belirtilen evrak sahibinin ya da işletmecinin değişmesi halinde Bakanlıkça verilen müddette uygun evrakın sunulmaması yahut doküman sahibi değişikliğinin uygun görülmesine karşın yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, eksikliklerin giderilmesi için yine verilecek mühlet 30 gün olacak.

Turizm hissesinin ödenmesine ait dokümanın arka arda üç beyanname devrinde Bakanlığa ibraz edilmemesi halinde, 27 bin lira idari para cezası uygulanacak ve 15 gün mühletle faaliyeti durdurulacak.

İKİNCİ SEFER EKSİKLİK TESPİT EDİLİRSE 15 GÜN İŞLETME FAALİYETİ DURDURULACAK

Bakanlıkça belirlenen sertifikaları olmaması durumunda Bakanlıkça belirlenecek adap ve asıllar kapsamında eksiklik tespit edilmesi nedeniyle idari yaptırım uygulanmış işletmelerde, 1 yıl içinde ikinci defa eksiklik tespit edilmesi halinde 15 gün mühlet ile işletme faaliyeti durdurulacak.

Bakanlıkça belirlenen şartlara karşıt faaliyette bulunan turizm gayeli sportif faaliyet müsaadesine sahip olan işletmeler ve deniz turizmi araçlarının dokümanında belirtilen cins, kapasiteye muhalif faaliyette bulunan işletmelerin faaliyetleri, bu kabahatlerini bir yıl içinde ikinci kez işlemesi halinde 10 gün, üçüncü sefer işlenmesi halinde ise 1 ay müddet ile durdurulacak. Tıpkı kabahatlerin dördüncü kez işlenmesi halinde ise işletmenin evrakı iptal edilecek.

Turizm işletmesi dokümanı almadığı için 20 bin lira para cezasına çarptırılan deniz turizmi tesislerinin, cezanın uygulanmasına müteakip bir yıl içerisinde evrak almaması halinde 40 bin lira para cezası uygulanacak. Dört ve beş yıldızlı oteller ile dört ve beş yıldızlı tatil köyleri, özel tesis, butik oteller ve kruvaziyer liman ile yat limanları hariç başka işletmeler için belirlenen para cezaları yarısı oranında uygulanacak.

Kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde bulunan ve yapılaşma şartları ile projelendirilmelerine ait belirlenen yol ve asıllardan faydalanan dokümanlı turizm tesislerinin, belirlenen minimum cins ve sınıflarda kısmi turizm işletmesi dokümanı yahut turizm işletmesi evrakı alamaması durumunda turizm evrakı iptal edilebilecek.

İşletmelerde, sertifika programları çerçevesinde adap ve asılları Bakanlıkça belirlenen sertifikaların olmaması ve Bakanlıkça verilecek 30 günlük mühlet içerisinde sertifika alınmaması durumunda da turizm dokümanı iptal edilebilecek. İdari yaptırım uygulanmış işletmelerde tıpkı fıkralar kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde de turizm dokümanının iptaline karar verilecek.

Turizm yatırım dokümanında belirtilen işletmeye açılma mühleti sona ermeden mühlet uzatımı yahut turizm işletmesi evrakı düzenlenmesine ait müracaatta bulunulmaması yahut mühlet uzatımı talebinde bulunulmakla birlikte verilen müddetlerde evrak düzenlenmesine ait yükümlülüklerin tamamlanmaması halinde turizm yatırım evrakı iptal edilmiş sayılacak.

Belirlenen taban çeşit ve sınıflarda kısmi turizm işletmesi evrakı yahut turizm işletmesi dokümanı alamayan tesislerin turizm evraklarının iptal edilmesi durumunda yetkili yönetim tarafından bir ay içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edilebilecek.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KİRALAMA YAPILABİLECEK

Düzenlemeyle, Kültür ve Turizm Bakanlığının mesire yerlerini tahsis etme yetkisi, kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde ve bu bölge ile merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçeleri kapsayacak halde tekrar belirleniyor.

Buna nazaran, ormanlık alanlar üzerinde bulunan ve Orman Genel Müdürlüğü sabit değerlerine alınan tesislerden konaklama gayeli kullanılması mümkün olanlar ile kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde ve bu bölge ile merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçelerde, içerisinde her tıp ve kapasitede konaklama tesisi bulunan mesire yerlerini tahsis etmeye, gelirleri Orman Genel Müdürlüğüne ilişkin olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak. Bu yerlerde lüks çadır, çadır ve karavan alanı yapılması emeliyle ilgili mevzuatı uyarınca Orman Genel Müdürlüğü tarafından da kiralama yapılabilecek.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş teklifin birinci kısmındaki hususların kabul edilmesinin akabinde birleşime orta verdi.

Ortadan sonra kurulun yerinde olmaması üzerine Erdoğmuş, birleşimi 16 Temmuz Cuma saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?